องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อ

137 หมู่ 2 ตำบลบ่อ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000

โทรศัพท์ 054-718828 (สำนักปลัด)

054-718829 (กองคลัง)

E-Mail : borlocal52@hotmail.com

Facebook : www.facebook/อบตบ่อ

 

mapbor